Laboratoř

V naší laboratoři provádíme biochemická, parazitologická a mikrobiologická vyšetření. Biochemická laboratoř je vybavena automatickými analyzátory na zjištění ukazatelů v krvi, moči a mléce. Jsou využívány  jak pro ordinaci a malá zvířata, tak pro metabolické profily velkých hospodářských zvířat. Jsme schopni stanovit parametry pro glycidový, proteinový kostní, ledvinový a jaterní metabolismus.

Krev: Glukosa, ALT, AST, AP, CK, GMT Kreatinin, urea, celková bílkovina, Ca, P, Mg, Na, K, Cl, celkový bilirubin, kyselina močová, Nefa, celkový cholesterol, triglyceridy
Moč: hustota moči, ketolátky, pH, Ca, P, Mg, Na, K, Cl, močovina a další ukazatele dle dohody
Mléko: močovina, bílkovina, zjištění inhibičních látek v mléce

Výsledky biochemického vyšetření jsme schopni interpretovat do 24 hodin.
Výsledky slouží jako podklad pro diagnostiku metabolických chorob v chovech hospodářských zvířat, tak i pro optimalizaci výživy. Naše pracoviště vlastní patent na stanovení močoviny v mléce, kterou používáme jako skriningový obraz příjmu dusíkatých látek.

Parazitologická vyšetření malých i velkých zvířat formou vyšetření trusu i formou seškrabů kožních ektoparazitů a koprologické vyšetření na stanovení endoparazitů.
Mikrobiologické vyšetření-provádíme stanovení bakteriální kontaminace potravinářských obalů a stanovení kvality desinfekce a po dohodě provedeme i stanovení citlivosti antibiotik.