41. odborný seminář

> 41. seminář Chov a výživa masného skotu proběhl 30. listopadu 2022. Děkujeme všem přednášejícím za zajímavé přednášky, účastníkům za vynikající atmosféru a těšíme se na 42. seminář v prosinci roku 2023.

Hala

Vybrané přednášky jsou k dispozici ke stažení.

» Reprodukce ve stádech masného skotu – Martina Kopáčková – stáhnout PDF
» Běžné parazitózy masného skotu – RNDr. Tereza Vyhlídalová – stáhnout PDF
» Management zdraví telat masného skotu – doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM a MVDr. Jitka Andělová – stáhnout PDF
» Výživa a ošetření telat po narození – Ing. Martin Harsa – stáhnout PDF

» Pozvánka na seminář – stáhnout PDF